نرم افزارجامع مدیریت سحاب

مجموعه نرم افزار جامع مدیریت سحاب مجموعه ای از راهکارها بر بستر پردازش ابری است .این مجموعه با به روز ترین متد های گسترش نرم افزار تا به امروز تولید شده و همواره در حال به روز رسانی و افزودن امکانات جدید است.

مجموعه نرم افزار جامع سحاب شامل :

_نرم افزار خرید و فروش

_نرم افزار ثبت سند ورود و خروج انبار

_نرم افزار انبارداری (ساده و پیشرفته)

_نرم افزار خدمات پس از فروش

_داشبورد مدیریتی

_نرم افزار حسابداری (ساده و پیشرفته)

_نرم افزار پخش مویرگی

_نرم افزار مدیریت بازاریابان به همراه نمایش موقعیت مکانی

_نرم افزار مدیریت فروشگاه های زنجیره ای

_نرم افزار مدیریت فروشگاه های کوچک ، متوسط و بزرگ تک شعبه

_نرم افزار صندوق و صندوق فروشگاهی متصل به سحاب

_نرم افزار مدیریت رستوران های تک شعبه و زنجیره ای

_نرم افزار سفارش گیر رستوران متصل به سحاب

_سخت افزار سفارش گیر رستوران متصل به سحاب

_نرم افزار مدیریت بیمارستان

_نرم افزار مدیریت آزمایشگاه

_نرم افزار مدیریت مطب

_گزارش گیری پیشرفته

و …

سایت سحاب
ندای زیبا آفرینان مهر تولید بازی حسابداری انبارداری اموال سحاب