انیمیشن ماجرا های آقای پارسا

مجموعه انیمیشن های داستانی آقای پارسا در ارتباط با اتفاقات کودکی آقای پارسا  تا بزرگ سالی و معرفی خانواده ی آن شخصیت و در کنارداستان های زیبا و مفرح خانواده آقای پارسا به معرفی محصولات و خدمات مختلف پرداخت می شود.

 

قسمت اول این مجموعه به خدمات بیمه ای شرکت پارسا تدبیر ارگ و خدمات وبسایت 724 بیمه پرداخته شده است که در زیر می توان آن را تماشا کرد.