بازی رایانه ای رویای آرمیتا

خلاصه داستان بازی :

در ابتدای داستان ِ بازی ، آرمیتا فرزند شهید رضایی نژاد در حالت تنهایی و دلتنگی ِ  نبود پدر شهید خود ، به خواب فرو می رود.
ناگهان در خواب وارد محیط زیبایی شده و به دنبال پدر شهید خود به جست و جو می پردازد ، او پس از حل معماهایی در قالب فرآیند بازی و در پایان راه به دیدار پدر نایل می گردد.
پدر اورا در آغوش گرفته و به آرمیتا دلداری می دهد. به فرزندش از آرمش بعد از شهادت خود می گوید و او را از نگرانی خارج می سازد.

بازی رویای آرمیتا در چهار قسمت به نام های :
•  رویای آرمیتا
•  رویای آرمیتا : فرشته ی فطرس
•  رویای آرمیتا : در مسیر قله ی قاف
•  رویای آرمیتا : دیدار با پدر
طراحی شده است .

معرفی سبک :

بازی رویای آرمیتا نسخه ی آندروید در سبک سوم شخص سکو بازی، ماجراجویی و معمایی طراحی شده است .
دلیل انتخاب این سبک شخصیت پردازی کارکتر اصلی یعنی آرمیتا است که جزو اهداف اصلی بازی قلمداد می شود و قدرت مانور و حرکت و حل معما و ماجراجویی این کارکتر در محیط رویایی ما را به ناچار به انتخاب این سبک وادار نمود .

وب سایت رسمی بازی رویای آرمیتا
طراحی و تولید بازی های رایانه ای